Slovanská jména ve starém kalendáři

Napsal Svět kolem nás dne . Kategorie Zajímavosti Počet zobrazení:: 7832

Výpis starých slovanských jmen uvedených ve Wlastenském kalendáři na přestupný rok 1852 s připojením čtení rozmanitého od Wáclawa Filipka, první ročník.

Tiskem a nákladem Kateřiny Geřábkowé v Praze. Dosti jmen se vyskytuje za rok dvakrát, ba i třikrát. V následujících ročnících už tato slovanská jména jména chyběla, uváděly se pouze svátky pro katolíky a evangelíky.

Kalendář 1852

1. leden Hodislav
2. leden Mečislav
3. leden Vlastimila
4. leden Bohodar
5. leden Vlastibor
6. leden Miloslav
7. leden Světozar
8. leden Mstiboj
9. leden Davroslav
10. leden Všeslav
11. leden Milomír
12. leden Ctislava
13. leden Svatoslav
14. leden Sáva
15. leden Domoslav
16. leden Vladimír
17. leden Dobroslav
18. leden Jaropluk
19. leden Branislav
20. leden Vladiboj
21. leden Jaroslava
22. leden Slavomír
23. leden Vratislava
24. leden Januš
25. leden Všemil
26. leden Skarbimír
27. leden Přibyslav
28. leden Blízbor
29. leden Zdislav
30. leden Dobrovka
31. leden Spitihněv

 

1. únor Ohňan
2. únor Miloslava
3. únor Blažej
4. únor Lidoslava
5. únor Dobrohněva
6. únor Vanda
7. únor Šulislav
8. únor Hněvomír
9. únor Hořislava
10. únor Lutona
11. únor Sviętochna
12. únor Volimíra
13. únor Otoslav
14. únor Nemír
15. únor Pravoslav
16. únor Přeslava
17. únor Svatopluk
18. únor Liboslava
19. únor Stislav
20. únor Žitomír
21. únor Zbislava
22. únor Vratislav
23. únor Slavena
24. únor Přestupní den
25. únor Bohuš
26. únor Hromislav
27. únor Ludomysl
28. únor Zeměslav
29. únor Tvořimír

 

1. březen Budislav
2. březen Radna
3. březen Kunhuta
4. březen Kazimír
5. březen Krásnoslav
6. březen Svatomíra
7. březen Miroslav
8. březen Milohost
9. březen Polemíra
10. březen Božislav
11. březen Jaroboj
12. březen Náum
13. březen Netislav
14. březen Božena
15. březen Leslav
16. březen Budimír
17. březen Hrozislava
18. březen Bohumil
19. březen Bohdana
20. březen Izaslav
21. březen Blahoslav
22. březen Bořivoj
23. březen Žiroslav
24. březen Zbislav
25. březen Volimír
26. březen Věstislav
27. březen Svatovoj
28. březen Tvořiboj
29. březen Mstislav
30. březen Tetka
31. březen Myslena
1. duben Častoslav
2. duben Veleslav
3. duben Zeměmysl
4. duben Hostislav
5. duben Krasislav
6. duben Lubomír
7. duben Vladivoj
8. duben Diviš
9. duben Bojislav
10. duben Hořislav
11. duben Jaromír
12. duben Liboslav
13. duben Pravoslav
14. duben Ctislav
15. duben Protibora
16. duben Bohovid
17. duben Slaviš
18. duben Radoslav
19. duben Rostislav
20. duben Vladimír
21. duben Želislav
22. duben Vyšeslav
23. duben Vojtěch
24. duben Věrnislav
25. duben Radomír
26. duben Spitimír
27. duben Jaroslav
28. duben Chranislav
29. duben Velimír
30. duben Svalovidoslava

 

1. květen Branislav
2. květen Vladovil
3. květen Milivoj
4. květen Svatoslava
5. květen Čestmír
6. květen Kostislava
7. květen Dobromír
8. květen Staněk
9. květen Ludmila
10. květen Radivoj
11. květen Doběslav
12. květen Dobrohost
13. květen Tichoslav
14. květen Střezislava
15. květen Slavobor
16. květen Ubislav
17. květen Chvalimír
18. květen Jaromír
19. květen Milan
20. květen Věkoslav
21. květen Želimír
22. květen Vislava
23. květen Chtivoslav
24. květen Lubumíra
25. květen Zbihněv
26. květen Konrád
27. květen Svatobor
28. květen Ruslav
29. květen Bohdana
30. květen Bojislav
31. květen Milomíra

 

1. červen Tvořislav
2. červen Radislav
3. červen Bratromila
4. červen Blizota
5. červen Dobromír
6. červen Rostislav
7. červen Lech
8. červen Domoslav
9. červen Prosimír
10. červen Bohumila
11. červen Výšemír
12. červen Oleg
13. červen Bogija
14. červen Myslibor
15. červen Víslav
16. červen Pravoslav
17. červen Vlkomír
18. červen Držislava
19. červen Miloš
20. červen Vladimír
21. červen Věkoslav
22. červen Břetislav
23. červen Radoslav
24. červen Hostimil
25. červen Rychvolod
26. červen Ivan
27. červen Vladislav
28. červen Velebit
29. červen Pejo
30. červen Milica
1. červenec Unislav
2. červenec Božislava
3. červenec Miloslav
4. červenec Sendomír
5. červenec Vratislava
6. červenec Bohdan
7. červenec Krásnoroda
8. červenec Milorád
9. červenec Stojhněv
10. červenec Radomír
11. červenec Valčislav
12. červenec Imislav
13. červenec Radomila
14. červenec Dobroslav
15. červenec Stomír
16. červenec Lubomila
17. červenec Myslislav
18. červenec Miroslav
19. červenec Zoroslava
20. červenec Česlav
21. červenec Příměslav
22. červenec Želislav
23. červenec Olha
24. červenec Krasislav
25. červenec Igor
26. červenec Mislava
27. červenec Dušan
28. červenec Svatomír
29. červenec Swiętochna
30. červenec Ludomyslav
31. červenec Dyslav

 

1. srpen Rohslav
2. srpen Střezislava
3. srpen Miroslav
4. srpen Domogoj
5. srpen Chranislav
6. srpen Náclav
7. srpen Piragost
8. srpen Nezamysl
9. srpen Ratibor
10. srpen Vavřinec
11. srpen Rostislav
12. srpen Slavomíra
13. srpen Svatopluk
14. srpen Svebor
15. srpen Soběslav
16. srpen Číslibor
17. srpen Miron
18. srpen Boleslav
19. srpen Zlata
20. srpen Jacek
21. srpen Dědomír
22. srpen Siemyslaw
23. srpen Sędziwoj
24. srpen Bartoloměj
25. srpen Ludevít
26. srpen Bohoslav
27. srpen Stoslav
28. srpen Vlastimil
29. srpen Šťastný
30. srpen Radvan
31. srpen Bohudat

 

1. září Hradislav
2. září Dobroslav
3. září Bronislawa
4. září Přemyslav
5. září Radslav
6. září Držislava
7. září Domoslava
8. září Rudoslava
9. září Ctibor
10. září Přebyslav
11. září Zdislav
12. září Vševlad
13. září Grzymislaw
14. září Radomíra
15. září Něhoslav
16. září Ludmila
17. září Drahoslav
18. září Jaroslav
19. září Iloslaw
20. září Myslaw
21. září Bohuchval
22. září Miloslav
23. září Vladimíra
24. září Wislaw
25. září Ladislav
26. září Pravomila
27. září Kosma
28. září Váceslav
29. září Novomíra
30. září Samomysl
1. říjen Blažena
2. říjen Vojslav
3. říjen Jaroslav
4. říjen Bratslav
5. říjen Vratislav
6. říjen Věrenica
7. říjen Hněvomíra
8. říjen Bislaw
9. říjen Slavomil
10. říjen Dobromila
11. říjen Zvonimír
12. říjen Mirogoj
13. říjen Blahomír
14. říjen Jadwiga
15. říjen Wiecoslaw
16. říjen Lubislawa
17. říjen Vlaslav
18. říjen Zlatomír
19. říjen Ostrivoj
20. říjen Krešimír
21. říjen Věrnislav
22. říjen Vladislav
23. říjen Vlastimil
24. říjen Stranislav
25. říjen Vojmír
26. říjen Žitoslav
27. říjen Dadiboh
28. říjen Blahomíra
29. říjen Božidar
30. říjen Tvrdomír
31. říjen Hněvoboj

 

1. listopad Ziemowidz
2. listopad Bohumil
3. listopad Bronisz
4. listopad Slavobor
5. listopad Vratislav
6. listopad Vševolod
7. listopad Zdeněk
8. listopad Bohumír
9. listopad Bohuchval
10. listopad Dobrilo
11. listopad Přeslav
12. listopad Vyšeslava
13. listopad Stanislav
14. listopad Veselko
15. listopad Vizimír
16. listopad Stojslav
17. listopad Jaromíra
18. listopad Namuslav
19. listopad Starimír
20. listopad Čestmír
21. listopad Novomír
22. listopad Vojslava
23. listopad Dalibor
24. listopad Daroslav
25. listopad Hodimir
26. listopad Prelimír
27. listopad Miloust
28. listopad Svatoslav
29. listopad Radbod
30. listopad Vladiboh

 

1. prosinec Náum
2. prosinec Stražimír
3. prosinec Chvalislav
4. prosinec Těšibor
5. prosinec Lubomír
6. prosinec Bořivoj
7. prosinec Semen
8. prosinec Boguwola
9. prosinec Chvalimíra
10. prosinec Křesislav
11. prosinec Savin
12. prosinec Rastislav
13. prosinec Vyšemíra
14. prosinec Hořislav
15. prosinec Slavoboj
16. prosinec Čedomil
17. prosinec Vladimila
18. prosinec Hostimír
19. prosinec Osvětín
20. prosinec Bohumil
21. prosinec Tomislav
22. prosinec Božena
23. prosinec Vlasta
24. prosinec Budimír
25. prosinec Bohuslav
26. prosinec Štěpán
27. prosinec Ivan
28. prosinec Hrdoslav
29. prosinec Milada
30. prosinec Miloš
31. prosinec Bořislav

 

Abecední seznam jmen

Bartoloměj: 24. srpen
Bislaw: 8. říjen
Blahomír: 13. říjen
Blahomíra: 28. říjen
Blahoslav: 21. březen
Blažej: 3. únor
Blažena: 1. říjen
Blízbor: 28. leden
Blizota: 4. červen
Bogija: 13. červen
Boguwola: 8. prosinec
Bohdan: 6. červenec
Bohdana: 29. květen, 19. březen
Bohodar: 4. leden
Bohoslav: 26. srpen
Bohovid: 16. duben
Bohudat: 31. srpen
Bohuchval: 9. listopad, 21. září
Bohumil: 2. listopad, 18. březen, 20. prosinec
Bohumila: 10. červen
Bohumír: 8. listopad
Bohuslav: 25. prosinec
Bohuš: 25. únor
Bojislav: 9. duben, 30. květen
Boleslav: 18. srpen
Bořislav: 31. prosinec
Bořivoj: 6. prosinec, 22. březen
Božena: 22. prosinec, 14. březen
Božidar: 29. říjen
Božislav: 10. březen
Božislava: 2. červenec
Branislav: 19. leden, 1. květen
Bratromila: 3. červen
Bratslav: 4. říjen
Bronislawa: 3. září
Bronisz: 3. listopad
Břetislav: 22. červen
Budimír: 24. prosinec, 16. březen
Budislav: 1. březen
Ctibor: 9. září
Ctislav: 14. duben
Ctislava: 12. leden
Častoslav: 1. duben
Čedomil: 16. prosinec
Česlav: 20. červenec
Čestmír: 20. listopad, 5. květen
Číslibor: 16. srpen
Dadiboh: 27. říjen
Dalibor: 23. listopad
Daroslav: 24. listopad
Davroslav: 9. leden
Dědomír: 21. srpen
Diviš: 8. duben
Doběslav: 11. květen
Dobrilo: 10. listopad
Dobrohněva: 5. únor
Dobrohost: 12. květen
Dobromila: 10. říjen
Dobromír: 5. červen, 7. květen
Dobroslav: 17. leden, 14. červenec, 2. září
Dobrovka: 30. leden
Domogoj: 4. srpen
Domoslav: 15. leden, 8. červen
Domoslava: 7. září
Drahoslav: 17. září
Držislava: 18. červen, 6. září
Dušan: 27. červenec
Dyslav: 31. červenec
Grzymislaw: 13. září
Hněvoboj: 31. říjen
Hněvomír: 8. únor
Hněvomíra: 7. říjen
Hodimir: 25. listopad
Hodislav: 1. leden
Hořislav: 14. prosinec, 10. duben
Hořislava: 9. únor
Hostimil: 24. červen
Hostimír: 18. prosinec
Hostislav: 4. duben
Hradislav: 1. září
Hrdoslav: 28. prosinec
Hromislav: 26. únor
Hrozislava: 17. březen
Chranislav: 28. duben, 5. srpen
Chtivoslav: 23. květen
Chvalimír: 17. květen
Chvalimíra: 9. prosinec
Chvalislav: 3. prosinec
Igor: 25. červenec
Iloslaw: 19. září
Imislav: 12. červenec
Ivan: 26. červen, 27. prosinec
Izaslav: 20. březen
Jacek: 20. srpen
Jadwiga: 14. říjen
Januš: 24. leden
Jaroboj: 11. březen
Jaromír: 11. duben, 18. květen
Jaromíra: 17. listopad
Jaropluk: 18. leden
Jaroslav: 3. říjen, 27. duben, 18. září
Jaroslava: 21. leden
Kazimír: 4. březen
Konrád: 26. květen
Kosma: 27. září
Kostislava: 6. květen
Krasislav: 5. duben, 24. červenec
Krásnoroda: 7. červenec
Krásnoslav: 5. březen
Krešimír: 20. říjen
Křesislav: 10. prosinec
Kunhuta: 3. březen
Ladislav: 25. září
Lech: 7. červen
Leslav: 15. březen
Liboslav: 12. duben
Liboslava: 18. únor
Lidoslava: 4. únor
Lubislawa: 16. říjen
Lubomila: 16. červenec
Lubomír: 6. duben, 5. prosinec
Lubumíra: 24. květen
Ludevít: 25. srpen
Ludmila: 9. květen, 16. září
Ludomysl: 27. únor
Ludomyslav: 30. červenec
Lutona: 10. únor
Mečislav: 2. leden
Milada: 29. prosinec
Milan: 19. květen
Milica: 30. červen
Milivoj: 3. květen
Milohost: 8. březen
Milomír: 11. leden
Milomíra: 31. květen
Milorád: 8. červenec
Miloslav: 6. leden, 3. červenec, 22. září
Miloslava: 2. únor
Miloš: 30. prosinec, 19. červen
Miloust: 27. listopad
Mirogoj: 12. říjen
Miron: 17. srpen
Miroslav: 18. červenec, 7. březen, 3. srpen
Mislava: 26. červenec
Mstiboj: 8. leden
Mstislav: 29. březen
Myslaw: 20. září
Myslena: 31. březen
Myslibor: 14. červen
Myslislav: 17. červenec
Náclav: 6. srpen
Namuslav: 18. listopad
Náum: 12. březen, 1. prosinec
Něhoslav: 15. září
Nemír: 14. únor
Netislav: 13. březen
Nezamysl: 8. srpen
Novomír: 21. listopad
Novomíra: 29. září
Ohňan: 1. únor
Oleg: 12. červen
Olha: 23. červenec
Ostrivoj: 19. říjen
Osvětín: 19. prosinec
Otoslav: 13. únor
Pejo: 29. červen
Piragost: 7. srpen
Polemíra: 9. březen
Pravomila: 26. září
Pravoslav: 13. duben, 15. únor, 16. červen
Prelimír: 26. listopad
Prosimír: 9. červen
Protibora: 15. duben
Přebyslav: 10. září
Přemyslav: 4. září
Přeslav: 11. listopad
Přeslava: 16. únor
Přibyslav: 27. leden
Příměslav: 21. červenec
Radbod: 29. listopad
Radislav: 2. červen
Radivoj: 10. květen
Radna: 2. březen
Radomila: 13. červenec
Radomír: 25. duben, 10. červenec
Radomíra: 14. září
Radoslav: 23. červen, 18. duben
Radslav: 5. září
Radvan: 30. srpen
Rastislav: 12. prosinec
Ratibor: 9. srpen
Rohslav: 1. srpen
Rostislav: 19. duben, 6. červen, 11. srpen
Rudoslava: 8. září
Ruslav: 28. květen
Rychvolod: 25. červen
Samomysl: 30. září
Sáva: 14. leden
Savin: 11. prosinec
Sędziwoj: 23. srpen
Semen: 7. prosinec
Sendomír: 4. červenec
Siemyslaw: 22. srpen
Skarbimír: 26. leden
Slavena: 23. únor
Slaviš: 17. duben
Slavoboj: 15. prosinec
Slavobor: 15. květen, 4. listopad
Slavomil: 9. říjen
Slavomír: 22. leden
Slavomíra: 12. srpen
Soběslav: 15. srpen
Spitihněv: 31. leden
Spitimír: 26. duben
Staněk: 8. květen
Stanislav: 13. listopad
Starimír: 19. listopad
Stislav: 19. únor
Stojhněv: 9. červenec
Stojslav: 16. listopad
Stomír: 15. červenec
Stoslav: 27. srpen
Stranislav: 24. říjen
Stražimír: 2. prosinec
Střezislava: 14. květen, 2. srpen
Svalovidoslava: 30. duben
Svatobor: 27. květen
Svatomír: 28. červenec
Svatomíra: 6. březen
Svatopluk: 17. únor, 13. srpen
Svatoslav: 28. listopad, 13. leden
Svatoslava: 4. květen
Svatovoj: 27. březen
Svebor: 14. srpen
Světozar: 7. leden
Sviętochna: 11. únor
Swiętochna: 29. červenec
Šťastný: 29. srpen
Štěpán: 26. prosinec
Šulislav: 7. únor
Těšibor: 4. prosinec
Tetka: 30. březen
Tichoslav: 13. květen
Tomislav: 21. prosinec
Tvořiboj: 28. březen
Tvořimír: 29. únor
Tvořislav: 1. červen
Tvrdomír: 30. říjen
Ubislav: 16. květen
Unislav: 1. červenec
Váceslav: 28. září
Valčislav: 11. červenec
Vanda: 6. únor
Vavřinec: 10. srpen
Věkoslav: 21. červen, 20. květen
Velebit: 28. červen
Veleslav: 2. duben
Velimír: 29. duben
Věrenica: 6. říjen
Věrnislav: 24. duben, 21. říjen
Veselko: 14. listopad
Věstislav: 26. březen
Víslav: 15. červen
Vislava: 22. květen
Vizimír: 15. listopad
Vladiboh: 30. listopad
Vladiboj: 20. leden
Vladimila: 17. prosinec
Vladimír: 16. leden, 20. duben, 20. červen
Vladimíra: 23. září
Vladislav: 27. červen, 22. říjen
Vladivoj: 7. duben
Vladovil: 2. květen
Vlaslav: 17. říjen
Vlasta: 23. prosinec
Vlastibor: 5. leden
Vlastimil: 23. říjen, 28. srpen
Vlastimila: 3. leden
Vlkomír: 17. červen
Vojmír: 25. říjen
Vojslav: 2. říjen
Vojslava: 22. listopad
Vojtěch: 23. duben
Volimír: 25. březen
Volimíra: 12. únor
Vratislav: 5. říjen, 22. únor, 5. listopad
Vratislava: 23. leden, 5. červenec
Všemil: 25. leden
Všeslav: 10. leden
Vševlad: 12. září
Vševolod: 6. listopad
Výšemír: 11. červen
Vyšemíra: 13. prosinec
Vyšeslav: 22. duben
Vyšeslava: 12. listopad
Wiecoslaw: 15. říjen
Wislaw: 24. září
Zbihněv: 25. květen
Zbislav: 24. březen
Zbislava: 21. únor
Zdeněk: 7. listopad
Zdislav: 29. leden, 11. září
Zeměmysl: 3. duben
Zeměslav: 28. únor
Ziemowidz: 1. listopad
Zlata: 19. srpen
Zlatomír: 18. říjen
Zoroslava: 19. červenec
Zvonimír: 11. říjen
Želimír: 21. květen
Želislav: 22. červenec, 21. duben
Žiroslav: 23. březen
Žitomír: 20. únor
Žitoslav: 26. říjen

Zdroj: kalendar.beda.cz

Loading...

Webový portál Svethostingu.info ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.