Lidstvo poslalo vzkaz do Vesmíru, po 30 letech přišla odpověď...

Napsal Svět kolem nás dne . Kategorie Záhady Počet zobrazení:: 24329

Lidé od nepaměti touží po kontaktu s jinou vyspělou mimozemskou civilizací.

A když toto přání není přímo vyslovené nachází se alespoň v podvědomé oblasti mnohých z nás. Je to přirozené a jde zřejmě o jistý druh velmi tajuplného nastavení lidské bytosti v souladu s doposud nepoznanými kosmickými zákonitostmi a principy. V této reportáži nechci hovořit o tezích a teoriích typu "Kauza Ummo atp.".

Půjde mi o jiný případ, který je doposud zahalen mnohým tajemstvím a který nelze jen tak smést ze stolu i když již bylo vysloveno velmi mnoho názorů a závěrů na toto téma. Jak jsem již naznačil lidé vždy vzhlíželi ke hvězdám doufali, že tam někde v té dálce mezi hvězdami se nachází život minimálně na takové úrovni jako je ten náš. Jisté okolnosti naznačují, že možný inteligentní život mezi hvězdami odpověděl. Všechno začalo v roce 1974 kdy byl založen "Projekt Arecibo". Ten teprve v roce 1984 přešel v známější "SETI". V době kdy byla dokončena stanice Arecibo v oblasti Puerto Rica a jejími duchovními otci se stali Frank Drake a Carl Sagan.

Arecibo

Mísa radiového teleskopu v Arecibo byla svého času největší na světě. Díky tomuto zařízení byl například v roce 1974 objeven první pulsar, sám o sobě vedl k důležitému potvrzení Einsteinovi teorie obecné relativity a přivedl k Nobelově ceně pro astronomy Russella Hulse a Josepha Taylora v roce 1993. Ovšem jeden z nejvíce zajímavých experimentů na tomto zařízení byl proveden v roce 1974. Šlo o tří terawattový přenos "postavy lidské bytosti" a přidružených informací směrem do kulové hvězdokupy "M13". Ta se skládá zhruba z 300 000 hvězd a nachází se v souhvězdí Hercula. Autorem obsahu této "depeše" byl Frank Drake za velké spolupráce Carla Sagana. Přenos byl uskutečněn 16. listopadu 1974. Zpráva byla odeslána v binární formě. Prázdná místa reprezentují "0" a zaplněné bloky pak "1".

Zpráva odeslaná z Areciba obsahovala mimo mnoho jiných věcí také binární ekvivalent k číslům 1-10 další podpůrné prvky, které měly za úkol přiblížit cizí inteligenci náš matematický systém, seznam atomových čísel prvků, které se v našem prostředí nejběžněji vyskytují - speciálně šlo o prvky vodíku, uhlíku, dusíku, kyslíku a fosforu. Nakonec byly přidány molekulární vzorce lidské DNA.

Další skupinou informací byly proporce lidské bytosti a poměrné zastoupení mužského a ženského těla, čísla týkající se populace naší planety, která roce 1974 čítala 4.29 miliard obyvatel. Ve zprávě byl umístěn také zevrubný popis naší sluneční soustavy se zvýrazněnou třetí planetou symbolizující Zemi.

V roce 1974 umožňoval vysílač v Arecibo vysílat signály o síle 20 terawattů (1 Terawatt = 1 trilion Wattů). Jak jsem již zmínil v předchozím textu byla ona výjimečná zpráva týkající se upozornění na inteligentní život v prostředí naší planety vysílána dne 16. listopadu 1974 a skládala se přesně z 1679 pulsů binárního kódu, přičemž přenos trval něco málo pod tři minuty (přesně 167.9 vteřiny) a byl ukončen změnou frekvence na 10 Hz (či 10 bitů za sekundu). Zpráva odeslána mezi hvězdy Zařízení v Arecibo bylo schopné vysílat v rozsahu 1000 - 3000 MHz, přičemž samotná zpráva byla přenášena na frekvenci 2388 Hz. V předchozím odstavci jsem naznačil číselný faktor "1679", která má v dané zprávě ještě jeden velmi zvláštní význam. Jde totiž o výsledek dvou prvočísel "23" a "73". Jistě je na místě uvést další zajímavost. Originál zprávy z roku 1974 byl znovu odvysílán v roce 2001 a to v rámci vesmírného projektu "Call" pod záštitou jedné komerčně založené společnosti v Houstonu, Texas. Před tímto datem se to podařilo ještě dvakrát a to 30. června a 1, července 1999. Hvězdné cíle těchto re-transmisí byly tři poměrně blízké hvězdy (HD 178428, HD 190406 a HD 190 360). Zpráva byla přenášena 70-ti metrovým radiovým teleskopem u Evpatoriya na Ukrajině. Jak se zdá odpověď na sérii vysílacích pokusů zřejmě skutečně přišla. Objevila se na poli nedaleko observatoře v Chibolton.

Chibolton

Zpráva byla přijatá ve dvou piktogramech uvnitř obilného lánu v bezprostřední blízkosti radiového teleskopu Chibolton v Anglii. Charakter zprávy je velmi podobný tomu, které bylo odvysíláno z radiového teleskopu v Arecibo. Na obrázku níže vidíte šablonu zprávy odvysílanou z Areciba, vedle toho pak šablonu zprávy, která se objevila v podobě piktogramu nedaleko Chiboltonu a nakonec výřez druhého piktogramu představující obličej zatím pro nás neznámé inteligence. Díky výzkumníkovi Steve Alexanderovi můžeme použít i originální letecké fotografie. Tento velmi neobvyklý jev se objevil v noci z 13. na 14. srpna 2001. V následujících materiálech se soustředíme na podrobnou analýzu tohoto velmi zvláštního úkazu.

Nejprve ale pár slov pro skeptiky. Samozřejmě, že je lidská bytost schopná zrealizovat to čemu říkáme piktogram, ale vše má své vlastní zákonitosti a to co se objevilo u observatoře Chibolton skutečně prostí lidé vytvořit nemohli. Na rozdíl o jiných piktogramů zde byly zachycené velmi důležité autentické podpůrné a velmi důležité indicie. Takže:

1) Klasický lidský tvůrce piktogramu není schopen na místě provést modifikaci molekulární stavby plodin pšenice v místě kdy by realizován piktogram. To, že došlo k molekulární modifikaci pšenice je exaktně potvrzeno.

2) Nelze odejít od dotvořeného piktogramu aniž by v homogenním poli pšenice nevznikly dostatečné průkazné stopy (u Chiboltonu nebyly žádné stopy nalezeny).

3) Nelze vytvořit takto komplexní, detailní a vysoce estetické piktogramy řádově v několika minutách (a to je právě příklad Chiboltonu, kde byly piktogramy vytvořené doslova během několika minut, což dokládají nejen svědecké výpovědi, ale i kamerový systém observatoře).

Vnitřní obsah piktogramů nedaleko Chiboltonu je skutečně unikátní záležitost. Můžeme se například soustředit na tzv. "tvář". I když o ní budeme referovat detailním způsobem později, již nyní si můžeme říci některá zásadní fakta. Tak především nápadně připomíná asi jistě nám všem notoriky známou "Tvář" z Marsu. Richard C. Hoagland provedl poměrně vyčerpávající srovnávací analýzu s vynikajícím výsledky. Porovnání zprávy odeslané z Arecibo s piktogramy z Chibolton Když se na "obličej" v Chiboltonu podíváme pěkně ze shora zjistíme, že její složitý grafický profil je tvořen metodou jakého tečkování. Tato technologie je velmi dobře známá u 2D obrázků včetně fotografií v novinových materiálech.

"Mimozemská šablona Arecibo - Chilbolton teleskop, srpen 18/19 roku 2001"

1. Shodné umístění binárního kódu na souřadnici šablony 23/73. Střed hlavy "mimozemšťana " je identický se souřadnicovým ukazatelem lidské šablony # DNA Nukleotidů / Základních párů. Neovlivňující změna vizuální "pravé šroubovice DNA " snížila dva "1" binární kódy, aby pasovaly na hlavu mimozemšťana v rámci rozsahu 23/73 a byly shodné. Lišty Výšky Mimozemšťana se posunují 1 souřadnici doprava a 1 souřadnici nahoru, opět aby pasovala hlava mimozemšťana do mřížky a byla shodná v zásadních údajích. Vrchol mimozemské hlavy se posunuje 1 souřadnici nahoru v porovnání s lidskou hlavou.

Binární kód Výšky Mimozemšťana = dekadická 8 je shodně umístěn na souřadnici 23, přesně jako u lidské šablony. Lišty Vizuální Výšky si uchovávají stejnou velikost a jsou jednoduše posunuty o 1 souřadnici nahoru a 1 souřadnici doprava. To ponechává 1 řadu navíc dole pro mimozemský komunikační prostředek či nástroj, což vizuálně odpovídá zprávě ze srpna 13/14 roku 2000 z Chilboltonu - "oni" pro to vytvořili prostor a neovlivnili údaje nepatrným přesunutím jistých souřadnicových řad a sloupců, avšak zachovávajíc shodu zásadních binárních údajů. Mimozemské nohy shodně odpovídají spodku výškových lišt, což je identické souřadnicové umístění jako u lidské šablony.

Další souřadnicová řada byla získána pro Mimozemský Komunikační nástroj, tím že učinili planety lehce menšími a vizuální/velikostní znázornění zůstává shodné. Je nám zde řečeno, abychom se zaměřili na Zemi, Mars (pod jejich nohama, přímé napojení na Mars zde), a měsíce Jupiteru (také známé jako Galileovy Satelity - Io, Europa, Ganymede a Callisto). Je rok 2001 a já chci slyšet, co si Arthur C. Clarke myslí o těchto údajích, koneckonců napsal 2001 a 2010 "Vesmírnou Odyseu", která se zaměřuje na - Jupiterův měsíc Io. Mimozemský Sluneční souřadnicový bod je posunut o 1 souřadnicový bod doprava a je shodný se stejnou x souřadnicí jako výškové lišty mimozemšťanů v Originální Arecibo Šabloně. Nyní zde jsou 2 řady navíc pro Mimozemské Komunikační zařízení za zachování shody s esenciálními údaji. Planeta 4 (Mars) od Slunce je také shodně umístěna 1 souřadnici dolů od středu Mimozemského Těla, jako Země v lidské šabloně. Šířková binární hodnota Mimozemského Komunikačního Nástroje je shodně uméstěna ve středu nástroje, což znamená, že šířka či průměr mimozemského komunikačního zařízení pasuje do středu, zatímco koncový bod binárního ukazatele je posunut o 2 souřadnicové body nalevo, což má rozšiřující či zvětšující efekt o jeden souřadnicový bod než je původní Arecibo lidská šablona. Tato změna koncového souřadnicového bodu binárního ukazatele umožňuje větší binární hodnotu pro šířku Mimozemského Komunikačního Nástroje ve srovnání s Arecibo Teleskopem. Vykázal jsem tyto binární koncové body dole červeně ve srovnání šablon bok po boku.

2. Mimozemský Komunikační Nástroj

Takže 365 dní před Chilboltonskou zprávou s obličejem ze srpna 13/14 roku 2001 se objevilo mimozemské komunikační zařízení přesně ve stejné lokaci jako na mimozemské šabloně ze srpna 18/19. Chilboltonské poselství ze srpna 13/14 roku 2000 bylo na mimozemské šabloně umístěno v oblasti "Arecibo". Velká péče byla vykonána v zájmu zachování konzistence či shody se základními daty a v zájmu zasazení mimozemského komunikačního nástroje na souřadnici 23/73 bez eliminace jakýchkoli zásadních údajů. "Oni" se ubezpečili, že dokáží řádně zasadit a sdělit svůj vzkaz o "komunikačním nástroji" na jeho pravém místě, aniž by anulovali jakákoli důležitá data. Šířka mimozemského komunikačního nástroje byla rozšířena o jednu binární souřadnici vlevo rozšiřujíc tak zónu binárně->desítkové číslice pojímající tak větší číslo demonstrujíc, že jejich nástroj je mnohem - mnohem větší ve vztahu k Arecibo (dvojnásobná velikost než Arecibo Teleskop).

V příkladu: originální Arecibo poselství nechávalo prostor pro 12 binárních čísel v Arecibo šířce podle našeho "marker" bloku (červený koncový bod), viz. obr. v předchzím díle. Toto vytvořilo totální možnou velikost Areciba 4095 ze všech 1 převedených na desítkový systém a poté na naše metry a stopy. Mimozemský Komunikační Nástroj je větší a "marker" blok byl tedy posunut do levého 1 binárního bloku. Toto dává totální možný binární->decimální # 16383. Skutečná šířka mimozemského komunikačního nástroje je binárně->decimální 6748 prokazujíc, že binární prostor navíc byl zapotřebí k přizpůsobení šířce. Pravé a levé ukazatele vizuálního bloku byly také posunuty na krajní "pravici" a krajní "levici" mřížky na souřadnicových pozicích 1/73 a 23/73, také z důvodu, aby zdůraznili "my" jsme to udělali z nějakého důvodu. Toto usazení šířky/průměru Binárního Mimozemského Komunikačního

Nástroje zasazuje data do přesných středových pozic souřadnice 23/73. Toto také ukazuje shodu bez narušení zásadních údajů.

Letos v létě roku 2001, přesněji rok poté, co se v poli v Hampshiru v Anglii - přímo v blízkosti Chiboltonského Radio Teleskopu - objevil podivný fraktálový "piktograf v obilí", se objevil další, ještě zvláštnější, piktograf (nahoře). Podle tvrzení Darcyho Ladda, ředitele Chilboltonské Radio Observatoře, z rozhovoru s Colinem Andrewsem, se vyobrazení objevilo "náhle ráno 14.srpna". Jak říká pan Ladd: "To ráno nebyla spatřena žádná neobvyklá aktivita v poli nebo ve smyslu vesmírného plavidla nad ním atd...."

Podle ředitele má sice Chilbolton bezpečnostní kamery, ty však nejsou zařízeny na noční pozorování. Kamery nezaznamenaly "nic neobvyklého". Obrazec, který byl odhalen zaměstnanci Teleskopu toho rána byl nápadně podobný tomu z července 1976 - obrazec Viking "Tváře na Marsu" (obrázek dole). Je kuriózní (pokud vezmeme v úvahu, co se stalo poté), že "piktograf podobající se Cydonii" se objevil pouhé čtyři dny po zveřejnění naší vlastní provokativní, nové, komplexní teorie o Marsu - "Mars Tidal Model Paper" (důležitost tohoto detailu uvidíme později). Přestože si jej zaměstnanci teleskopu poprvé všimli čtrnáctého, Chilboltonská "Tvář" nebyla nahlášena až do (a NIKOLI zaměstnanci zařízení) neděle, 19.srpna.

Jeho oznámení v Anglii vyvolalo okamžité celosvětové pozdvižení na internetu - dost velké, jelikož na mnoho pozorovatelů oznámení zapůsobilo jako záměrná snaha připomenout každému notoricky známou Tvář na Marsu. Je pravda, že Tvář v obilí se zdála být navržena tak, aby kopírovala světlo a stínování původního 'Viking Cydonia'.

 

Ukázalo se, pod "Gaussian rozmazávajícím filtrem" (díky Paulovi Lowrancovi ), že vykazuje silnou podobnost s poněkud primitivním lidským obličejem - nikoli nepodobným levé straně lidského/kočičího křížence Tváře na Marsu... kdyby bylo odstraněno porušení či eroze na Tváři.

Nicméně Chilboltonský piktograf postrádal klíčový detail Cydonia Tváře - charakteristickou "platformu" okolo základny. Namísto toho byl však obrazec zjevně pečlivě umístěn uvnitř orámování (viz. nahoře). Bylo to tak učiněno za účelem podtržení jeho spojení s předchozími 'Viking obrazci'? Nicméně byly zde další, mnohem sofistikovanější, aspekty, které přitáhly k tomuto piktografu lidi. Zdálo se, že celá věc je vytvořena z buněk, které se nápadně podobaly polotónovým "bodům" používaným k vytvoření novinových obrázků či pixelům digitálního obrazu. Tyto "pixely" sestávaly z množství tmavších stojících trsů či chomáčů pšenice, spolu se světlými "pixely" vytvořenými jemně dolů stočenými stonky mezi nimi.

Záměrně vytvořená iluze v tomto piktografu (obr.dole) - že nasvícení přichází z levé horní strany (jako u původní Viking Cydonia konstrukce), když ve skutečnosti letecký snímek Steva Alexandera byl vyfocen se slunečním světlem na poli přicházejícím z dolní pravé strany - je dalším svědectvím vynikající optické fyziky ztělesněné v tomto obrazci. A nezapomínejte - - tohoto výsledku bylo dosaženo ve vlnícím se poli pšenice, což není to nejstabilnější médium, s jakým můžete pracovat.

A byl zde ještě další "mazaný" detail: piktograf Tváře byl umístěn v poli takovým způsobem, že "kolejnice" procházející přes "nos" jej rozděluje téměř přesně v půli - další jemné připomenutí dvoj-obrazce Tváře v Cydonii? Avšak existují ještě další důvody, proč brát možné propojení "Chilbolton-Cydonia" vážně. Jak jsme upozornili dříve, přesně rok před tím, než byl vytvořen tento "piktograf Tváře" v tomto anglickém poli, se náhle objevil jiný piktograf (obr.dole). Michael Lawrence Morton, pokračující v práci Carla Muncka (poprvé představen Richardem C. Hoaglandem v UN v roce 1992), nalezl ohromující "geometrickou matrici" propojující tyto dvě lokality - Chilboltonské pole a Cydonii.

Morton dokonce při dekódování lokality fraktálového piktografu z roku 2000 stanovil překvapující sadu vazeb či spojení mezi Chilbolton a doslova samotnou Tváří na Marsu ve svém mřížkovém systému. Tento soubor nepřímých důkazů nás vedl k závěru, že piktograf Tváře, objevující se v tomtéž poli 14.srpna 2001, pár set stop od piktografu z roku 2000, mohl skutečně být míněn jako "připomínka" Tváře v Cydonii (dole). Ale proč tam ... a proč nyní? Srovnání Tvář - Pictograf od Andrease Mullera Podle ředitele Ladda se pět dní po prvotním vynoření Tváře náhle zhmotnil druhý pozoruhodný - a pozoruhodně odlišný - piktograf v tomtéž poli (dole) - pouhých pár set stop od "Tváře".

Avšak tento druhý piktograf, zpočátku přezdívaný "Perský koberec", mohl vyprávět mnohem závažnější příběh než pouhé zjevení "nějaké tváře". Badatelé v oblasti útvarů v obilí v Anglii si rychle uvědomili, že tento druhý piktograf se téměř na vlas podobá zprávě či poselství "SETI" (Search For Extraterrestrial Intelligence/Pátrání po mimozemské inteligenci) sestavenému a odeslanému z Arecibo Radio Teleskopu v Puerto Rico v roce 1974 - o 27 let dříve a tisíce mil od tohoto Chilboltonského pole (vlevo dole). Tato originální Zpráva, zformulovaná Frankem Drakem, zesnulým Carlem Saganem a několika dalšími kolegy v Arecibo, obsahovala informace o lidské rase, naší sluneční soustavě a našem způsobu komunikace. Nicméně při bližším prozkoumání byly patrné jemné, avšak zásadní, rozdíly mezi tímto historickým SETI přenosem a zdánlivou "mimozemskou odpovědí" objevující se v Chilboltonu v roce 2001. Pochopitelná otázka ležící v mysli každého z nás: "Jsou 'skutečné' nebo je to jen šikovný švindl?" Od prvního úkazu "kruhů v obilí" v Anglii na počátku 70.let se tato otázka vznášela nad každým novým výskytem... nyní jejich počet dosahuje doslova tisíců.

Nakonec, vzorky z "kruhů" ve srovnání s nedotčenými poli odhalily záhadné fyziologické a molekulární změny v plodinách z "kruhů", které jednoduše není možné přičíst "prknům a řetězům". Avšak vzhledem k tomu, že doposud neexistují vědecké studie rostlin z Chilboltonských piktografů, jaká další vodítka mohou být použita ke zjištění pravděpodobnosti, že se tam odehrálo něco vskutku mimořádného?

James Deardorff, někdejší vedoucí vědecký pracovník Národního centra pro atmosferický výzkum (National Center for Atmospheric Research) v Boulderu v Coloradu, se pokusil vypočítat tuto pravděpodobnost, (že se v inkriminovaných polích odehrálo něco mimořádného). Začíná tím, že klade naprosto základní otázky založené na zdravém selském rozumu:

Jaká je tedy pravděpodobnost, že by podvodníci mohli:

a. být dostatečně tvořiví na to, aby vytvořili nový typ piktografu jako je tento, včetně pravoúhlých "binárních jednotek" v "Arecibo" odpovědi, a na druhé straně se v něm nevyskytují žádné kruhy

b. nejprve opakovaně zkoušet vytváření Arecibo piktografu, v některém poli (či polích), aniž by tyto cvičební pokusy byly spatřeny ze vzduchu a nahlášeny

c. skutečně to vše vytvořit se všemi těmi pravoúhlými rohy ve vzorci podobném Arecibu, aniž by učinili chyby

d. udělat to vše za pouhých pár hodin přes noc

e. dokázat to, aniž by se objevili na bezpečnostních kamerách, přičemž jedna nebo více z nich byly zaměřeny relevantním směrem...

f. učinit tak, aniž by za sebou zanechali nechtěně pošlapaná stébla nebo díry po kůlech atd., po vstupu do lokace, podél kolejnicové linie a vyměřovacích linií, které by byly nezbytné

g. nedožadovat se poté přiznání zásluh za své dílo a nenabídnout skeptikům ukázku toho, jak to udělali tím, že by byli ochotní rychle reprodukovat stejné vzorce uvnitř nedotčené oblasti pšeničného pole pod pozorným dohledem veteránů z řad badatelů v kruzích v obilí.

Co se týče pravděpodobnosti bodu (a):

měli jsme pár příležitostí vidět dílo tvůrců-podvodníků kruhů v obilí v soutěži. Jejich vzorce sestávaly ze shodných elementů a byly stejného typu jako v (pravých) již existujících formacích v obilí (kruhy, trojúhelníky, hvězdy apod.). Velmi malá kreativita. Vyhodnotil bych tedy pravděpodobnost bodu (a) jako p(a) = 0,3 - možné, ale ne velmi pravděpodobné. (Zde by p=0 znamenalo: žádná šance, že by to mohl být podvod a p=1 by znamenalo: absolutní jistota, že se jednalo o podvod.)

Co se týče pravděpodobnosti bodu (b):

vzhledem k tomu, že většina formací v obilí je zjevně zaznamenána, včetně podvodů, byly by zaznamenány i trénovací pokusy a nahlášeny buď jako pravé nebo podvodné. Jistě by v tomto případě bylo zapotřebí několika cvičných pokusů, což by prozradilo finální verzi podvodníků, jestliže by každý cvičný pokus okamžitě po vytvoření nezašlapali, aniž by si jich kdokoli všiml. Nicméně, samotné takové ušlapané oblasti by pravděpodobně byly postřehnuty ze vzduchu a/nebo pachatelé nahlášeni. Odhaduji pravděpodobnost nepovšimnutí a nenahlášení něčeho takového na méně než 50-50, řekněme 0,3.

K pravděpodobnosti bodu (c):

všiml jsem si, že tam je nějakých 700 - 1000 pravoúhlých rohů stojících stébel, na poměrně malé ploše, u všech těch binárních jednotek "zpětné" Arecibo zprávy. Bylo by obtížné vygenerovat byť jen 30 z nich, aniž by člověk udělal chybu - a jakmile je učiněna chyba, ohnutím nesprávných stébel, která měla zůstat stát, tato již nemohou být znovu narovnána.

Kdyby byla možnost chyby pouze 0,5 (50-50) na každou posloupnost 30 rohových jednotek, pak by pravděpodobnost vytvoření jen jednoho pravoúhlého rohu správně vyšla celkem vysoká, 0,9782. Avšak pravděpodobnost jedné či více osob pokračujících v tomto procesu na 800 z nich, aniž by poničili některý z rohů nebo pošlapali špatné místo, by byla tato cifra pozdvižená na 800stou mocninu, což je pouze 2 x 10-8 = p(c).

Ohledně bodu (d):

čas k pokusu o dosažení tohoto by byl v řádu 20 vteřin pro správné umístění každého z nějakých 2 x (23 + 73) = 192 vysokých kůlů podél okraje (64 minut celkem) ? dvě minuty k napnutí každé z 23 rovnoběžných "mřížkových" linií (provazů) podélně a jedna minuta pro 73 kratších rovnoběžných linií napříč (119 minut celkem) ? 2 minuty ke zploštění stébel okolo zhruba 800 "binárních jednotek" pšenice, které mají zůstat stát (to zahrnuje čas potřebný k určení toho, kam se posunout dál bez pošlapání špatné oblasti ve tmě a sklánění hlavy pod různými křižujícími se liniemi, aby se tam dostali - 1600 minut celkem)?

nějakých 20 minut na pár přestávek na odpočinek ? 45 minut na odstranění všech kůlů a provazů a opatrný odchod bez zanechání přístupových stop za sebou v poli. To je nějakých 31 hodin, což předpokládá potřebu týmu 5 nebo 6 lidí, přičemž každý musí vědět, co je jeho konkrétním úkolem. Jelikož se toto zdá být možné, tato úvaha nevypovídá ani proti podvodu ani proti autenticitě, což znamená p(d) = 0,5.

K bodu (e):

pro tým 5 nebo 6 lidí by vykonání toho všeho v noci vyžadovalo notnou dávku umělého osvětlení, spolu s krátkovlnnými vysílačkami, tak aby vůdce podvodníků mohl řídit celé toto snažení, směřujíc každého pracovníka, kam šlápnout dále a kam nikoli. Šance na to, aby takové osvětlení nebylo odhaleno, když byly kontrolovány záběry bezpečnostních kamer, nejsou velké. Zde odhaduji p(e) = 0,2, že by toto podvodníci mohli vytvořit bez prozrazení jejich nočních světel.

Ohledně bodu (f):

domnívám se, že nebyly nahlášeny žádné díry po kůlech, ale pravděpodobnost, že by tolik z nich bylo vyplněno před hypotetickým odchodem týmu podvodníků, aniž by si někdo všiml a poté nahlásil narušené území, a podobně pro žádná narušení podél kolejnicových linií viditelných na leteckých snímcích, ukazuje na nízkou pravděpodobnost, že by podvodníci zvládli tento aspekt, řekněme p(f) = 0,1. (Nezapomínejte, že když se podvodníci dostanou k pravé formaci před seriózními badateli v oblasti formací v obilí, takoví podvodníci by mohli klamně udělat díry po kůlech, zanechat nějakou šňůru a pár cigaretových oharků atd.)

Co se týká bodu (g):

věřím, že pravděpodobnost je ještě menší ohledně toho, že by se podvodníci po vytvoření tak unikátních piktografů v obilí za toto nepřihlásili ke svému dílu během několika týdnů poté - poté, co slušná řádka paranormálních badatelů vyjádřila názor, že formace nebyly vytvořeny člověkem. To se ještě nestalo. Takže bych odhadoval p(g) = 0,4, s tím, že tato hodnota jaksi klesá s postupem času a žádným realizovatelným přiznáním na obzoru. ? ukazuje se, že existuje matematický způsob zkombinování jednotlivých pravděpodobností ohledně ano-ne typu hypotézy, v tomto případě hypotézy podvod nebo ne-podvod hypotézy, abychom došli k celkové pravděpodobnosti, P. Je tomu tak, protože pravděpodobnosti p(a)...p(g) zahrnují nezávislé elementy, všechny opírající se o stejnou otázku podvod-ano nebo podvod-ne. Jednoduchý vzorec zní:

P = M1/(M1 + M2) kde M1 = p(a)*p(b)*...*p(g) a M2 = [1 - p(a)]*[1-p(b)]*...*[1-p(g)], kde hvězdičky označují multiplikaci (násobení).

Dosazením dostaneme: P = 7 x 10-11 To je - méně než dvě šance z 10 bilionů (U.S. miliard).

Tak proč je do hypotézy "podvodu" vkládána vůbec nějaká důvěra? Četl jsem někde na internetu, že naše Arecibo zpráva z roku 1974 obsahovala pár chyb a že tyto byly replikovány v agro-piktografu, z čehož bylo nějakým člověkem vyvozeno, že se muselo jednat o podvod, neboť praví mimozemšťané by to jistě(!) dokázali lépe a sdělili by nám pravdu anic než pravdu. Ale nejsou mimozemšťané, kteří nás navštěvují posledních 54 let známí tím, že za sebou zanechávají pár drobků pro negativní skeptiky, aby se měli čeho chytit? Např., UFOs, která vypadají tak trochu jako letadla, až na navigační světla, jsou všechna špatná, a nebo třeba žádná křídla nebo černé "helikoptéry" létající příliš nízko a možná nedělají vůbec žádný hluk nebo formace v obilí, které začínají jednoduše a pak se stávají složitějšími (jako by se podvodníci sami učili), atd. Jistě, s tímto musíme počítat, neboť by mohli být ve své evoluci a vědě a technologii o miliony let před námi, mohli by být také trochu chytřejší než my a mít strategii jednání s námi, která zahrnuje některé detaily při jejich spatření nebo v piktografech v obilí, které umožní skeptikům držet se daleko od uvěření něčemu, čemu nejsou schopni uvěřit, aniž by se zbláznili. Tudíž, jestli takové "chyby" byly skutečně přítomny v piktografu, nepodporují hypotézu podvodu o nic víc, než nakolik jí oponují a tedy nezasahují do výše uvedené analýzy pravděpodobnosti. (Jestliže do vzorce zahrnete nějakou položku, která má pravděpodobnost 0,5, nemění to matematický výsledek. Pokud vás zajímá odvození vzorce, naleznete jej na adrese: http://www.proaxis.com/~deardorj/cumulate.htm)

Je zřejmé, že odpověď získaná takovouto analýzou pravděpodobnosti je zcela závislá na individuálním vyhodnocení pravděpodobností pro nezávislé složky předpokládaného podvodu. Kdybyste si ji udělali, vaše čísla by byla bezpochyby odlišná, If you were to do it, your numbers would no doubt be different, nicméně se vsadím, že výsledek by vypovídal pro velmi slabou pravděpodobnost úspěchu podvodu. Je však šikovné mít po ruce formulku, pomocí níž můžete získat celkový odhad pravděpodobnosti po zvážení a odsouhlasení jednotlivých pravděpodobností. Colin Andrews, elektro inženýr žijící nyní ve Spojených státech (poté, co původně pracoval pro místní správu v Británii), se po více než 30 let pokouší vědecky pochopit matoucí "záhadu kruhů v obilí". Po nedávném návratu zpět do Spojených států z investigativního průzkumu Chilboltonu Andrews nahlásil následující postřehy: " ?

'Tvář' a 'zpráva' v Chilboltonu představují odlišné zámotky [od předchozí formace na Milk Hill]. Farmář na mou žádost při sklízení pole snížil žací rameno svého kombajnu přibližně 1 palec nad úroveň země. Dle mé zkušenosti je to vynikající metoda pro ohledání podloží či podkladu. To, co jsem nalezl, bylo vskutku VELMI vypovídající. Každý vzorec byl nejprve nastaven za použití velmi přesné mřížky, na níž byly poté zfromovány či vytvořeny vzorce. Fotografie pokladu ukážu později?

Co jsme viděli, byla krásná mřížka, celá viditelná poté, co byla krycí vrstva ohnutých rostlin odstraněna či posečena kombajnem. V mé mysli není žádných pochyb o tom, že u těchto tří posledních designů je ve hře jiná ruka a JESTLI jsou to lidé, pak jistě mají přesné vojenské seřízení a preciznost nebo dokonce technologii. Je příliš brzo činit závěry, ale jistě je to zatraceně zajímavá práce s těmito stále narůstajícími údaji ..." Takže, pokud ponecháme prozatím stranou, "kdo" by to mohl vytvořit, co můžeme rozpoznat z pokusů o analýzu samotné "piktografové zprávy"?

Originální "SETI Zpráva" (vpravo dole) ukazuje škálu binárních obrazců (zde obarveno pro snadnější vizualizaci) -- složených z "jedniček" a "nul" -- které mají vyprávět příběh jakékoli mimozemské civilizaci, která by zprávu zachytila.

Nejprve se podívejme na číselný "piktogram" (vpravo dole), který je dílem dvou prvočísel: 23 a 73. Toto ustanovuje "rastr" pixelů - 23 na šířku a 73 na výšku. Po (libovolném) přiřazení "černé" k "jedničkám" a "bílé" k "nulám" (vlevo dole) může začít dekódování. "Nuly" a "jedničky" zprava doleva tvoří v horní linii dekadická čísla 1-10 (představující binární ekvivalenty). Na druhém řádku jsou atomová čísla základních prvků, o nichž se lidé (v roce 1974) domnívali, že tvoří základy Života - vodík, uhlík, dusík, kyslík a fosfor. Pod tím jsou vzorce pro základní chemické složení pěti hlavních molekul DNA; dále, vertikální vyobrazení dvojité šroubovice DNA omotané okolo centrální binární páteře, která má odhalit, že v naší DNA máme asi 4 bilióny nukleotidů; pod tím je humanoidní postava [která je doplněna kódem (napravo) zobrazujícím správnou průměrnou výšku liských bytostí, spolu s populací Země v 1974 (nalevo)]; na dalším řádku se nachází mapa celé naší sluneční soustavy (ukazující Zemi vyzdviženou nad linii ostatních planet, naznačujíc tak naši vlastní "obydlenou" planetu původu).

Poslední, zahnutý, symbol na spodku mřížky je náš způsob odeslání Zprávy: schematické znázornění samotného Arecibo radio teleskopu - doplněn binární stupnicí (pod tím) pro sdělení údajů o jeho velikosti. Zde se podívejte, jak sám Sagan popsal Arecibo Zprávu, asi čtyři roky po jejím odeslání:

"Dekódovaná zpráva tvoří druh piktogramu, který říká asi toto: 'Takto počítáme od jedné do deseti. Zde je pět atomů, o nichž si myslíme, že jsou zajímavé nebo důležité: vodík, uhlík, dusík, kyslík a fosfor. Zde je několik zajímavých či důležitých způsobů, jak dát tyto atomy dohromady - molekuly tyminu, adeninu, guaninu a cytosinu a řetězec složený ze střídajících se cukrů a fosfátů. Tyto molekulární stavební bloky se skládají dohromady, aby vytvořily dlouhou molekulu DNA zahrnující asi 4 biliony propojení v řetězci.

Tato molekula je dvojitá šroubovice. Určitým způsobem je tato molekula důležitá pro nemotorně vyhlížející stvoření ve středu zprávy. Toto stvoření je 14 radio-vlnových délek nebo 5 stop 9,5 palce vysoké. Na třetí planetě od naší hvězdy jsou asi 4 biliony těchto stvoření. Celkem je zde devět planet, čtyři velké směrem ven a jedna malá na okraji. Tato zpráva je vám odeslána díky radio teleskopu 2 430 vlnových délek nebo 1 004 stop v průměru. Se srdečným pozdravem.'"

V "odpovědi" v piktografu v obilí, který se objevil před několika dny (dole), byly oproti původní Zprávě učiněny nějaké změny. Toto grafické znázornění a srovnání laskavě poskytl Paul Vigay, zakladatel Výzkumu formací v obilí v Anglii. Paul ve skutečnosti prošel pozoruhodným piktografem "Arecibo Odpovědi" (jak je to dnes označováno) a jeho zaznamenání stojících a ohnutých trsů pšenice, odpovídající binárním "jedničkám" a "nulám," považujeme za nejpřesnější právě díky této doslovné "pozemské přesnosti."

Takže, co ty změny?

Začněme s prvním řádkem - desítkové ekvivalenty binárního kódu - byly nezměněny. Ale atomová čísla prvků tvořících základ Života byly změněny: křemík, prvek s atomovým číslem 14, byl přidán přesně do správné sekvence - mezi kyslík (atomové číslo 8) a fosfor (atomové číslo 15). Toto byl nejzvláštnější a nejvýznamnější dodatek.

Nicméně, dodatečné práce od dalších badatelů - jako je Dustin Brand, softwarový inženýr, programátor, velice dobře obeznámený s binárním kódováním, jenž pečlivě srovnal oboje - jak mnohočetné letecké tak pozemní - snímky (dole), aby vytvořil přesnou dvoj-rozměrnou "mřížku" "Arecibo Odpovědi" - odkryly několik zásadních chyb v Paulově původním zmapování a dekódování.

Takže pro úplnost reprodukujeme také Brandovu Chilboltonskou mřížku.

Tedy, jak je to s těmi změnami?

Začněme prvním řádkem - desítkové ekvivalenty binárního kódu - byly nezměněny - ve srovnání s původní Arecibo Zprávou. Avšak atomová čísla prvků tvořících základ Života byla změněna: křemík, prvek s atomovým číslem 14, byl přidán přesně do správné sekvence - mezi kyslík (atomové číslo 8) a fosfor (atomové číslo 15). Toto byl nejpodivuhodnější a nejvýznamnější přídavek. Neboť v roce 1969 zesnulý Ben Volcani - známý mikrobiolog působící v institutu pro oceánografii 'Scripps Institution for Oceanography' - objevil klíčovou úlohu křemíku v Životě založeném na uhlíku. Jeho práce, spolu s dílem jeho kolegů (jako Charles Mehard, také ve Scripps, a Edith Carlisle, na počátku 70.let působící v UCLA), prokázala, že přítomnost křemíku je neodmyslitelná u množství pozemských forem života, stejně jako pro stavbu lidských buněk:

např. spojování chrupavky a minerálních aspektů kostí. Bez křemíku bychom měli pružné, ohebné kostry - a pravděpodobně bychom dokonce nemohli při zemské gravitaci vůbec stát vzpřímeně. O co zde kráčí, je toto: křemík je klíčovou, ale téměř neznámou ingrediencí v pozemské "polévce života", (což se liší od tvrzení Setha Shostaka ze SETI, které učinil v radio debatě s autorem 'Coast-to-Coast", že přítomnost křemíku v piktografu odpovědi je pouhá "science fiction"). A jsme skálopevně přesvědčeni, že Drake a Sagan o tomto nevěděli - proč by jinak křemík vyloučili ze své vlastní Zprávy?

Takže, kdokoli tento piktograf vytvořil, byl natolik chytrý, aby přidal tento zásadní, avšak velice drobný detail. Paradoxně (pro některé), kódování pro základnu a cukry v DNA sekci zůstalo nezměněné v obou verzích Zprávy; podstatné je, že verze z piktografu z obilí NEobsahovala žádné odkazy na "křemík". Někteří kritici použili tuto zdánlivou nesrovnalost k pokusu znehodnotit celou Chilbolton Zprávu, a ptají se: "Jestliže je toto platné sdělení mimozemské DNA, proč by byl křemík přítomen pouze u replikace atomových prvků, a u příslušných cukrů a základen už nikoli?" Naše odpověď: protože pozemská zásadní úloha křemíku NENÍ reprezentována v naší DNA - ale v jiných proteinech a enzymech tvořících molekuly Života. Číst původní Arecibo výběr, čítající " vodík, uhlík, dusík, kyslík a fosfor", jako dotýkající se POUZE samotné DNA, je zkrátka příliš omezující - jak nyní potvrzuje výzkum Scrippsu. Náš názor je, že kdokoli složil "Arecibo odpověď" v Chilboltonu, možná se jemně pokoušel rozšířit naše biochemické povědomí z roku 1974. Ve skutečnosti Neal Sullivan - toho času postgraduální student Scrippsu - prokázal (spolu s prací Volcaniho), že křemík hraje zásadní roli v produkci DNA- polymerázy - enzym katalyzující syntézu DNA (a RNA) na diatomy čili rozsivky.

A diatomy či rozsivky (doslova tisíce druhů - jeden z nich je vyobrazen dole) jsou jedním z fotosyntetických mořských organismů ležících v samém základu potravinového řetězce veškerého života na Zemi. V roce 1997, Mark Hildebrand, mořský biolog Scrippsu, oznámil zásadní rozšíření Volcaniho práce - izolaci specifických genů zodpovědných za úlohu křemíku v rozsivkách. Hildebrand v dokumentu publikovaném v 'Nature' ohledně jeho nové práce napsal, že získané informace mohou být také vztaženy "na savce, včetně lidí".

Posuneme se dále ? Narozdíl od zřejmě nezměněného seznamu cukrů a bází v samotné DNA, vzhledem k původní verzi piktografu; středový vertikální sloupec - udávající (opět v binárním kódu) celkový počet nukleotidů v lidském genomu - byl ve verzi v obilí změněn: v "mimozemské" DNA je významně větší počet nukleotidů. Co to znamená? Rozdíl musí být spojen s jinou klíčovou změnou ve stejné sekci "zprávy": dvojité DNA vlákno "dvojitá šroubovice" zobrazená v originále, je asymetrická v piktografu; levá strana se zdá být trojitou šroubovicí - jakoby sdělovala informace o stěžejních rozdílech v genetickém uspořádání odesílatele. Ale také se rýsuje další možnost?

V loňském roce byl vydán americký patent firmě Enzo Biochem, Inc. z Farmingdale NY. Patent (#5,958,681) oznámil existenci nového procesu pro modifikování DNA, techniku vyžadující přidání třetího vlákna ke klasické dvojité šroubovici, přičemž tak dočasně vznikne šroubovice trojitá. Trojitá šroubovice drží požadované nové sekvence v těsné blízkosti u původního genu a v přesném bodě v původním genu, dostatečně dlouho na to, podle Enzo Biochem, aby "rekombinace, výměna nebo zasazení proběhlo s vysokou četností."mPokouší se nám tato "trojitá šroubovice" v piktogramu sdělit, že nějací "mimozemšťané" prováděli podobné experimenty "genetického inženýrství" na lidech ? někdy v minulosti? Tato teorie je v souladu se zvýšeným počtem nukleotidů v sekci lidské DNA u "odpovědi" (nad protějškem k lidské postavě v Arecibo originálu); neboť se zdá, že tato změna v piktogramu v obilí přímo odkazuje na humanoidní postavu vyobrazenou hned pod touto zásadní sekvencí. "Lidská postava" z původní Zprávy byla pečlivě nahrazena ve verzi piktogramu malou postavou s velkou hlavou - připomínající klasického "šediváka" ? doplněnou binárním kódem udávajícím jeho údajnou výšku (asi 3,3 stopy).

Nebo, pokud nechcete věřit této myšlence, nedávno byla zveřejněna alternativní teorie pro tuto "změněnou" DNA v piktogramu, anonymním "výzkumným biologem". "Mnoho lidí spekuluje nad tím, zda je nový Arecibo piktogram v obilí v Chilboltonu podvod nebo zda je pravý. Účelem této mé zprávy je:

a. Vysvětlit, proč byla DNA část tohoto piktogramu pozměněna, ve srovnání se Saganovým originálem.

b. Navrhnout zpětnou odpověď.

Centrální část Chilboltonského pictogramu ukazuje, že dvojitá šroubovice DNA, tak jak se nalézá na Zemi, s deseti základními páry, byla na jedné straně nahrazena novou jedno-vláknovou šroubovicí s pouhými šesti základy. Dalo mi to pár dní tvrdé práce, než jsem objevil, že jedno-vláknová šroubovice s šesti základy odkazuje na 2', 5' propojenou RNA nebo DNA, narozdíl od normálního typu 3', 5'. S tímto není obeznámen téměř žádný molekulární biolog a já jsem to zjistil pouze díky vytvoření přesného modelu. Jelikož chemický vzorec 6-základové šroubovice zůstává stejný jako předtím, domníval jsem se, že rozdíl by mohl být ve stereochemii (prostorové uspořádání atomů v molekule - pozn.překl.): jde o změnu vazby cukr-fosfát. Drobná změna jediné číslice v ústředním "kmenu" tohoto piktogramu, umístěná mezi dvě vlákna nukleové kyseliny, může takovou změnu stereochemie potvrdit, jakmile bude přesně zmapována. "Každopádně neexistuje žádný jiný přijatelný způsob sestavení 6-základové šroubovice jak je naznačeno.

a. "Vazba 2', 5' ligoribonukleotidů", Nucleic Acids Research/Výzkum nukleových kyselin 1992, sv. 20, str. 1685-1690. Tato práce ukazuje, že 2', 5'-vázaná RNA může tvořit dvojité šroubovice, ale raději zůstává jedno-vláknová.

b. "Syntéza a biologické aktivity 2', 5'-oligoadenylátu", Nucleic Acids Research/Výzkum nukleových kyselin 1995, sv. 23, str. 3989-3994. Tato práce odkrývá použití 2', 5' RNA jako protivirového léku; zdá se, že jsme byli v minulosti vystavováni takovým podivným molekulám a že jsme si proti nim vyvinuli 'interferon-RNAase L systém'.

c. "2', 5' vázané deoxyribonukleotidy: termální stabilita", Nucleic Acids Research/Výzkum nukleových kyselin 1997, sv. 25, str. 3310-3317. Tato práce prokazuje, že 2', 5' DNA dokáže utvořit dvojitou šroubovici s RNA, avšak nikoli DNA; tedy žádní 2', 5' infekční činitelé by nebyli zjistitelní pomocí PCR (polymerázová řetězová reakce - pozn.překl.).

"Vzpomeňte si, že experimenty ohledně původu života z 80.let [?] prováděné Lesliem Orgelem, zjistily, že RNA často polymerizovala na dvě různé formy, jmenovitě 2', 5' versus 3', 5'; a pro chemické evolucionisty bylo záhadou, proč byla na Zemi upřednostněna verze 3', 5'. Všimněte si, že mnoho unesených [nezapomeňte, že centrální postava v "odpovědní" verzi Arecibo Zprávy vypadá jako klasický "šedivák"] je nadále nemocných chronickou únavou, což obecně zahrnuje vysokou hladinu 'RNAase L'; zrovna jako by jejich imunitní systém byl aktivován kontaktem s 2', 5' RNA.

Z toho jasně vyplývá, že 2', 5' RNA může představovat alternativní systém genetického kódování vůči 3',5' RNA nebo DNA tak jak ji známe na Zemi; a také že tvůrci Chilboltonského piktogramu si přáli, abychom tuto skutečnost pochopili. Možnost, že by tajná skupina elitních vědců mohla našvindlovat takový výsledek se zdá být nepravděpodobná; neboť 2', 5' nukleové kyseliny jsou v literatuře zmiňovány vzácně a nikde se nehovoří o tom, že tvoří jedno-vláknovou šroubovici se šesti základy, což jsem zjistil teprve nedávno díky pečlivému vypracování přesného modelu. "Jestliže je zpráva autentická, člověk si musí položit otázku, jestli byla před nějakým časem odeslána radio cestou a nebyla zveřejněna? Na závěr ... mi dovolte navrhnout 'zpětnou zprávu', která by mohla urychleně otevřít komunikaci.

Navrhuji, abyste požádali lidi po celém světě o zapsání následujících informací na pouštích, na plážích, do lesů, v obilí a na všechny frekvence amatérských rádií: '2', 5' --- 6 '? '3', 5' --- 10 ' nebo jednoduše '6 /10', pokud budou líní. Ale celá zpráva je lepší ..." Zdá-li se být vyobrazení jednoduché/trojité šroubovice DNA v Chilboltonském piktogramu matoucí, není tomu tak o nic více než u samotné Arecibo Zprávy. Intenzivní zkoumání původního Drakova a Saganova "binárního poselství" tolika jedinci na internetu nyní odhalilo jisté matoucí "chyby" v původním Arecibo přenosu z roku 1974. Většina z nich (avšak nikoli všechny) je soustředěna v kódovaném popisu pozemské DNA.

DNA je jednou z obrovské skupiny organických (uhlík obsahujících) molekul známých jako polymery". Sub-molekuly DNA (monomery) se nazývají "nukleotidy". Celý DNA polymer, sestávající z kolísavého počtu nukleotidů (závisí na složitosti formy života) je známý jako "polynukleotid". Každý nukleotid v tomto polymeru obsahuje 5-uhlíkový cukr (deoxyribózu, C 5 H 10 O 4), dusík obsahující základ vázaný na cukr a fosfátovou skupinu.

Existují čtyři různé typy nukleotidů nalezených v DNA, lišící se pouze ve své dusíkové základně. Každý ze čtyř nukleotidů má přidělenou jedno-písmennou zkratku dle čtyř různých základů:

1. A (Adenin)

2. T (Tymin)

3. C (Cytosin)

4. G (Guanin)

Dvě spirálovitá vlákna tohoto polynukleotidu - jako dvě spirálovitá schodiště obtáčející se vzhůru kolem sebe navzájem, se základnami jako "schody" - tvoří dobře známou "dvojitou šroubovici" DNA. Model dvoj-šroubovicové DNA. Jeden řetězec je vyveden v zelené a druhý v červené barvě. Základní složky DNA jsou ve světlejších barvách než cukr-fosfátová páteř. (a) Osový pohled. Struktura se opakuje podél osy (vertikální) šroubovice v intervalech 34 Å, což odpovídá 10 reziduům na každý řetěz. (b) Schematické "stužkové" vyobrazení osového pohledu na DNA. (obr. M. Meselson a F. W. Stahl) (c) Radiální pohled dolů na osu šroubovice.

Někteří badatelé teď tvrdí, že objevili závažné chyby v binárním kódování několika z těchto klíčových monomerů v DNA v původní Arecibo Zprávě. Trvají na tom, že, jak se zdá, k "chybám" došlo u základních binárních kódů pro Deoxyribózu, Adenin a Guanin. Deoxyribóza (dole) má pět atomů Uhlíku, avšak její binární kódování v Arecibo přenosu vykazuje sedm atomů uhlíku. Podobně, Adenin má pět uhlíků (vlevo dole), ale jeho binární označení ve Zprávě ukazuje pouze čtyři. Guanin (vpravo dole) obsahuje pět uhlíků, nicméně v původní Drake/Saganově Zprávě jsou zde vykázány opět pouze čtyři atomy uhlíku. Z důvodu vázání, uvnitř samotné polynukleotidové DNA molekuly (narozdíl od izolovaného stavu) Adenin obsahuje pouze čtyři atomy vodíku (dva navázané na dusík a každý vázaný na uhlík) - avšak Arecibo Zpráva kupodivu vykazuje pět vodíků. Což znamená?! Tyto chyby, pokud tomu tak je, by nebyly triválními genetickými chybami. Jejich odhalení v původní Arecibo transmisi, po 27 letech, by bylo jednoduše nevysvětlitelné.

Bez znalostí, že tyto sekvence měly popisovat molekuly navázané v polymeru zvaném "DNA," by bylo v zásadě nemožné napravit zdánlivé "chyby" ve Zprávě s touto strukturou. Jestliže se usilujete o odeslání genetického kódu forem života na vaší vlastní planetě naprosto cizím, mimozemským druhům (které mohou mít genetický kód založený na molekulárních sekvencích totálně odlišných od toho, co známe jako "DNA"), takové opakování nukleotidových chyb by zkrátka mimozemským příjemcům totálně znemožnilo úspěšně rozlousknout váš genetický kód, byť jen samotný základ kódu. Avšak právě to bylo údajně klíčovým cílem celé Zprávy z roku 1974: odeslat přesné genetické informace o lidském druhu, ne-li o základech veškerého Života na Zemi, do hlubin vesmíru...

Tito badatelé po nalezení těchto zarážejících "fundamentálních chyb" jdou dále a tvrdí, že Drake a Sagan "záměrně zahrnuli tyto chyby" jako prostředek k "odhalení podvodníků". Podvodníků? Pro radiový přenos zaměřený na globulární hvězdokupu vdálenou nějakých 26 000 světelných let?! Kdo by jen mohl úspěšně "našvindlovat" jakoukoli přijatou radio odpověď?

A kdy ? za 50 000 let!? Vypůjčíme si nedávnou frázi od Setha Shostaka (z Institutu SETI):

celý tento nápad jednoduše "neprojde zkouškou na blbosti, jak by řekl Sagan". Ve skutečnosti lze tyto zdánlivé "chyby" ve Zprávě vcelku jednoduše vysvětlit: vycházejí ze skutečnosti, že tyto nukleotidy NEJSOU "volné molekuly" (jak se tito výzkumníci mylně domnívali) - ale jsou vázané přímo ve větší DNA molekule. Jestliže je jejich začlenění do DNA polymeru řádně vyvozeno (z dalších aspektů binární soustavy), zdánlivě "chybějící atomy" v těchto "izolovaných" nukleotidech jsou naprosto pochopeny. Skutečný potenciální problém byl však odhalen Chrisem Josephem.

Zase, nechme na chvilku stranou problematickou otázku "Kdo poslal tuto zprávu - praví mimozemšťané nebo lidé?"; my v tuto chvíli tíhneme k názoru, že "změněná sluneční soustava" vyobrazená v piktogramu ve skutečnosti odkazuje na tuto ? ale asi před 65 miliony lety. Pro tuto dedukci existuje několik důvodů. Zaprvé, bylo by extrémně náhodné mít také v našem prvním "mimozemském " sdělení o jiné sluneční soustavě vyobrazenou existenci dvou vnitřních planet, protějšků k Merkuru a k Venuši. Studie, které v nedávné době zkoumaly více než 60 dalších slunečních soustav neodhalily, s výjimkou několika případů, ŽÁDNOU, která by byť jen zdánlivě připomínala naši vlastní. Druhým důvodem, proč se domnívám, že se jedná o náš vlastní systém jsou "planety dvojčata" v piktogramu. Vzhledem k tomu, že se dnes mnoho astronomů domnívá, že Pluto je buď uprchlým měsícem Neptunu nebo pouhým potulným či bludným členem tzv. "Kuiper pásu" vnějších asteroidů sluneční soustavy (který v určité době putoval příliš blízko Neptunu a byl zachycen ve specifickém "rezonančním vzorci" s touto planetou), a jestliže je zobrazení soustavy z doby před tímto "únikem/či událostí zachycení", pak by zbývající vnější planety měly korespondovat s dvojicí "vnějších planet dvojčat" v této sluneční soustavě - Uran/Neptun a Jupiter/Saturn.

Chris Joseph upozornil na skutečnost, že celá původní Zpráva byla plná "nesrovnalostí v binární soustavě a protichůdné intuitivní symboliky". Nejen že se binární záznam měnil bez upozornění z řádku na řádek (viz.dole), ale promíchání s ne-binárními grafickými elementy - jako jsou: "humanoidní postava", "linie sluneční soustavy" a "zahnuté schematické vyobrazení Arecibo teleskopu" - ,dle jeho úsudku přidalo "ne-matematické symboly, které by jistě zmátly každého skutečného mimozemšťana, který by přijal toto konkrétní vysílání".

Tomu říkám "směšování metafor (symbolů)"?

Mnohem závažnějším problémem je přidání "křemíku" na seznam prvků v piktogramu. Jak bylo již dříve poznamenáno, člověk si nemůže pomoci a musí se ptát - na základě výsledků práce Bena Volcaniho a jeho kolegů - Co se stane, když nyní vložíme křemík přímo do těchto "chybných" nukleotidových sekvencí? Alespoň jeden badatel - Dustin D. Brand - již publikoval pozoruhodnou odpověď na tyto úvahy: hodnověrně vystupující chemii "mimozemské" DNA s pečlivým záznamem informací v piktogramu a tetrahedrální molekulou křemíku-kyslíku místo fosforečnanu v naší DNA (graficky dole).

Část jeho fascinující analýzy zní takto:

"Molekulární struktura DNA - vzorce pro molekulární strukturu, které tvoří každé jednotlivé vlákno DNA zůstávají identické s lidskou předlohou, s jedinou výjimkou. V mimozemské DNA je vazba: fosforečnan ->deoxyribóza (cukr) vodík nahrazena vazbou: křemík kyslík 4 (tetrahedron) -> deoxyribóza (cukr) vodík.

Toto je přímo navázáno na mimozemské dosazení křemíku na jeho řádné místo v mřížce atomových čísel. To naznačuje znalost vlákna deoxyribonukleové kyseliny (DNA) a základních, fundamentálních charakteristik života na zemi. Přesné vzorce pro molekulární strukturu DNA, které tvoří každé propojení ve vláknu DNA jsou následující. Deoxyribóza C5OH7; Adenin C5H4N5; Tymin C5H5N2O2; Fosforečnan PO4 (v lidské DNA) - Křemík Kyslík SiO4 (v mimozemské DNA); Cytosin C4H4N3O a Guanin C5H4N5O.

Molekulární struktura DNA je demonstrována opakováním vzorce DeoxyRibózy a Fosforečnanu (Nukleotid) nebo Křemíku-Kyslíku 4, jak na pravé tak na levé straně předloh. Každá základna molekulární DNA tvoří NukleoStranu s Deoxyribózou a pak základní pár s každou přilehlou základnou. Změna mimozemské DNA je evidentní v Binárně ->Decimální konverzi údajů mimozemské DNA, což = 4.294.966.110 DNA Sekvencím či propojením nebo párům. To je + 524.288 ve srovnání s číslem lidské DNA, což je 4.294.441.822. Projekt lidského genomu v současnosti odhaduje 3,5 Biliónu Základních Párů či propojení nebo vazeb v lidské DNA. Toto je zajímavá skutečnost, neboť v roce 1974 jsme, podle Franka Drakea a údajů Carla Sagana, odeslali počet základních párů DNA ve výši asi 4 biliónů - NIKOLI 3 biliónů.

Opět - u mimozemské DNA se toto číslo ve skutečnosti zvyšuje ze 4,2944 Biliónu, které jsme odeslali, na 4,2949 Biliónu. O co jde - kdybychom bývali chtěli či zamýšleli odeslat počet Základních Párů DNA či Nukleotidů jako 3,5 Bilionu, byli bychom ?." Proč se Sagan et al. domnívali (v roce 1974), že "naše" DNA sestává přibližně ze 3 bilionů základních párů navíc (4.294.441.822) než celá komunita genetiků té doby všeobecně přiznávala? A proč se zdánlivě rozhodli odeslat tuto "chybnou" informaci do vesmíru ve svém historickém Arecibo Přenosu? Dříve než otevřeme tuto velmi zásadní plechovku červů, pojďme dokončit náš zápis rozdílů mezi Arecibo originálem a Chilboltonskou "piktogramovou odpovědí" ?

Pod řádkem obsahujícím zdeformovanou postavu "mimozemského šediváka" v piktogramu leží kód "sluneční soustavy" - rovněž NENÍ znázorněn binárně, nýbrž jako jednoduché řádkové schéma. Zprava doleva má také verze piktogramu "slunce" a dva "vnitřní světy" (dole). Dále následují tři pozvednuté ikony naznačující, že tři světy ve "sluneční soustavě" odesílatele jsou/byly obydlené. Jeden z nich ve skutečnosti není "zobrazenou planetou" jako ostatní, ale prázdným místem obklopeným čtyřmi černými body v pravých úhlech. Dále mimo tuto pozvednutou skupinu leží dvě větší planety "dvojčata", následované dvěma menšími "dvojčaty".

Toto je dalším kontroverzním aspektem "zprávy v obilí". Představuje tato "mimozemská sluneční soustava" odlišnou hvězdu a planety ? "jejich"? Nebo je to ve skutečnosti naše vlastní - ale v jiném čase ... minulost?! Zase, nechme na chvilku stranou problematickou otázku "Kdo poslal tuto zprávu - praví mimozemšťané nebo lidé?"; my v tuto chvíli tíhneme k názoru, že "změněná sluneční soustava" vyobrazená v piktogramu ve skutečnosti odkazuje na tuto, ale asi před 65 miliony lety. Pro tuto dedukci existuje několik důvodů. Zaprvé, bylo by extrémně náhodné mít také v našem prvním "mimozemském " sdělení o jiné sluneční soustavě vyobrazenou existenci dvou vnitřních planet, protějšků k Merkuru a k Venuši. Studie, které v nedávné době zkoumaly více než 60 dalších slunečních soustav neodhalily, s výjimkou několika případů, ŽÁDNOU, která by byť jen zdánlivě připomínala naši vlastní.

Druhým důvodem, proč se domnívám, že se jedná o náš vlastní systém jsou "planety dvojčata" v piktogramu. Vzhledem k tomu, že se dnes mnoho astronomů domnívá, že Pluto je buď uprchlým měsícem Neptunu nebo pouhým potulným či bludným členem tzv. "Kuiper pásu" vnějších asteroidů sluneční soustavy (který v určité době putoval příliš blízko Neptunu a byl zachycen ve specifickém "rezonančním vzorci" s touto planetou), a jestliže je zobrazení soustavy z doby před tímto "únikem/či událostí zachycení", pak by zbývající vnější planety měly korespondovat s dvojicí "vnějších planet dvojčat" v této sluneční soustavě - Uran/Neptun a Jupiter/Saturn.

A přesně toto nalézáme v piktogramu: dva páry vnějších 'dvojčat' - mínus bludný měsíc, "Pluto." První dojem z tohoto schématu může být takový, že tyto tři pozvednuté "obydlené" planety v piktogramu odpovídají "Zemi", "Marsu" a "Jupiteru." Čtyři tmavé "pixely" v pravých úhlech k "ikoně Jupiteru" by pak odpovídaly Jupiterovým měsícům - Io, Europa, Ganymede a Callisto. Velkým problémem této prvotní interpretace je "chybějící Pluto" a vnější "dvojčata". Alternativním výkladem je, že tento řádek představuje tuto sluneční soutavu s přidanými, nyní chybějícími, členy včetně neznámé čtvrté a páté planety, přičemž ta posledně jmenovaná má oběžnou dráhu tam, kde sídlí současný pás asteroidů. Jak bylo poznamenáno dříve, načasování tohoto piktogramu je překvapivé - a velmi "podezřelé".

V naší nedávno zveřejněné práci "Tides" byla zničena čtvrtá a pátá planeta. Zničení pak uvolní Mars (satelit jednoho z těchto původních světů), aby se stal novou "čtvrtou planetou" sám o sobě. Zdá se, že identický scénář je tajuplně vyobrazen v Chilboltonském piktogramu. Proč? A ? proč NYNÍ? Je to exploze/kolize čtvrté a páté planety před 65 miliony lety, která, v našem modelu, vede k doslovnému vypaření masy těchto dvou planet a vzniku několika obíhajících fragmentů, které vidíme jako současné asteroidy.

Samozřejmě, taková katastrofa by měla devastující dopad na jakoukoli formu života/populace těchto někdejších světů. V takovém hrůzném scénáři by tyto katastrofické události mohly spustit zoufalý pokus o přežití, spočívající v odeslání uprchlíků na Zemi (jedinou zbývající obyvatelnou planetu sluneční soustavy). Takže, pokouší se nám piktogram sdělit, že bylo vyvinuto úsilí za účelem implantace genetického kódu vymírajících populací do pozemských forem života zde na Zemi - což by mohlo stát za "genetickým inženýrstvím" výše v piktogramu ? nakonec vyúsťující v nás? Pokud na chvíli ponecháme stranou další úvahy na toto citlivé téma, zdá se, že finální sekce piktogramové "odpovědi" - na místě Arecibo Teleskopu v originále - je Chiboltonskou formací v obilí z období před rokem (dole) ? s několika důležitými "rozdíly".

Opět, počáteční dojem by mohl být následující: "toto je náš technologický prostředek k výrobě piktogramů ? protějšek k vašim 'electromagnetickým přenosům za pomoci radiových vln' ?" Ale, my máme podezření, že je v tom mnohem víc ?. Když srovnáte formaci z roku 2000 se "schématem" z roku 2001, všimnete si některých významných změn. Místo ústřední formace "bodu a dvojitého prstence" z Chilboltonského kruhu v obilí z roku 2000 (dole), je centrem v "Arecibo Odpovědi" další prázdný "pixel" - obklopený čtyřmi tmavými "pixely" v pravoúhlých rozích ? přesně jako poslední "vyzdvižená planeta" v řádku sluneční soustavy nad tím. Náhoda? Nebo se nám někdo tímto způsobem pokouší říct, že tyto dvě věci jsou nějak "propojeny"?

Zdroj: matrix-2001.cz

Komentáře:

Loading...

Webový portál Svethostingu.info ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.