Jak se dostala bojová látka Aspartam (E 951) do našeho jídelníčku

Napsal Svět kolem nás dne . Kategorie Kontroverzní realita Počet zobrazení:: 40871

Věděli jste, že byl Aspartam zakázán FDA – Food and Drug Administration (vládní agentura USA, resortu zdraví a služeb) – už dvakrát? Jak se mohl stát legálním? Původně byl vyvinut jako bojová neurotoxická látka, měl ovlivňovat myšlení nepřítele na bojišti a v zázemí měl být roznášen kontaminovanou vodou. Spory o tom, jestli je Aspartam nebezpečný, či nikoliv probíhají již delší dobu. Na straně jedné máme lékařsky ověřené důkazy o tom, že bychom se této látce měli pokud možno vyhýbat. Na straně druhé tu vzniká dojem bezpečnosti díky schválení Aspartamu US vládní agenturou FDA. Jak je to tedy ve skutečnosti?

Všechno to začíná v polovině 60. let 20. století. a společností jménem GD Searle. Jeden z jejich chemiků náhodně vytváří Aspartam při pokusu vytvoření léku na žaludeční vředy. Společnost se rozhodne nechat látku otestovat a následně jí FDA schválí. Zanedlouho poté se přijde na vzniklé závažné zdravotní komplikace, díky nimž čelí společnost Searle kritice použitých zkušebních postupů. Při vyšetřování použitých postupů vedoucích ke schválení patřily testy mezi nejhorší, s kterými se vyšetřovatelé kdy setkali a že látka je zdraví nebezpečná. Díky Aspartamu se poprvé v historii FDA v roce 1977 spouští první trestní vyšetřování výrobce. V roce 1980 je díky třem nezávislým vědeckým studiím tohoto sladidla používání aspartamu zakázáno agenturou FDA. Bylo zjištěno, že svými škodlivými účinky ohrožuje zdraví a s velkou pravděpodobností by mohl způsobovat nádory na mozku. V tomto okamžiku již bylo jasné, že se Aspartam nehodí pro použití v potravinách a byl tedy zakázán. Ale ne na dlouho.

Zkraje roku 1981 se předseda společnosti Searle Donald Rumsfeld (bývalý ministr obrany) pokouší o znovuuvedení Aspartamu do výroby a podniká kroky nutné pro „nové“ schválení FDA (21. ledna 1981, den po inauguraci Ronalda Reagana). Nový FDA komisař Arthur Hayes Hull, Jr., jmenoval komisi pěti vědců k přezkoumání vyšetřování o rozhodnutí vedoucí k zákazu Aspartamu. Netrvalo to dlouhou dobu a bylo rozhodnuto tři ku dvěma ve prospěch zachování zákazu Aspartamu. Hull se proto rozhodl o jmenování 6. člena komise, který vytvořil remízu hlasování o zákazu Aspartamu. Hull se poté osobně rozhodl a schvaluje používání Aspartamu. Později Hull opouští FDA na základě obvinění z nevhodného chování. Krátce pracuje jako děkan na Medical College v New Yorku a poté nastoupuje jako šéf public relations společnosti Burston-Marsteller zastupující Monsanto a GD Searle. Od té doby již nikdy veřejně o Aspartamu veřejně nepromluvil.

Fotka z výsledku testů, které prováděla Victoria Inness-Brown v domácích podmínkách. Z 11 samic potkanů, kterým byl podáván Aspartam v ekvivalentu dvou třetin dietního nápoje vůči jejich tělesné hmotnosti, na kterém byla mimo jiné rodina Inness-Brownů závislá, se 37% rozvinuly nádory. ZDE.

Bezpečnost a znovuuvedení Aspartamu na trh je přinejmenším zajímavá. Možná vás překvapuje, kdo všechno je do procesu s Aspartamem zapleten - Rumsfeld, Reagan a Hull. V roce 1985 se společnost Monsanto rozhodne koupit patent na výrobu Aspartamu společnosti GD Searle. V tu dobu už měl Arthur Hull spojení se společností Monsanto jako šéf PR společnosti Burston-Marsteller. Monsanto si na základě předchozích zkušeností svých vlastních produktů z minulosti ohledně Aspartamu a jeho škodlivosti však velké starosti nedělá.

Od této doby je Aspartam pod útokem vědecké a lékařské společnosti i široké veřejnosti týkající se jeho bezpečnosti a neurotoxických vlastností. Existuje velké množství komplexních a dokončených studií dokazujících, že Aspartam zapříčiňuje více než 90 závažných zdravotních problémů jako např. rakovinu, leukémii, bolesti hlavy, křeče, epilepsii atd.

 

Historie Aspartamu v datech:

Prosinec 1965 - James Schlatter, chemický pracovník GD Searle náhodně objeví Aspartam. Látku, která je 180 krát sladší než cukr a nemá žádné kalorie.

Jaro 1967 – Společnost GD Searle začíná s bezpečnostními testy, které jsou nezbytné pro uvedení Aspartamu na trh, které je nutné schválit vládní agenturou FDA.

Podzim 1967 – Dr. Harold Waisman, biochemik univerzity ve Wisconsinu, který provádí bezpečnostní testy Aspartamu na opičích mláďatech a jménem společnosti GD Searle dojde k závěru, že ze sedmi opic, které byly krmeny Aspartamem smíchaným s mlékem jedna zemřela a pět dalších mají záchvaty.

Listopad 1970 – Aspartam je stažen z trhu pro podezření vědců, že způsobuje rakovinu. Množí se otázky také kolem sacharinu (jiného umělého sladidla).

18. prosinec 1970 – Vedení GD Searle předložila novou strategii „Food and Drug Sweetener Strategy“ popisující psychologické taktiky, které by měly být použity k nápomoci schválení Aspartamu vládní agenturou FDA.

Jaro 1971 – Neurolog Dr. John Olney (Jeho průkopnická práce kolem glutamátu sodného byly zodpovědné za jeho odstranění z kojenecké výživy) informuje GD Searle, že kyselina asparagová (jedna ze složek Aspartamu) způsobuje díry v mozku malých myší z mateřského mléka. Toto GD Searle potvrdil jednou z vlastních studií.

Únor 1973 – Po bezpečnostních testech, které stály několik desítek milionů dolarů, zažádá společnost GD Searle o schválení Aspartamu vládní agenturu FDA a předkládá více než 100 studií, které podporují bezpečnost Aspartamu.

5. 3. 1973 – První vědec vládní agentury FDA, který je pověřen studiem bezpečnosti Aspartamu uvádí, že bezpečnostní testy společnosti GD Searle jsou nedostatečné k vyhodnocení potenciální toxicity Aspartamu. Ve své zprávě mimo jiné uvádí, že pro určení bezpečnosti Aspartamu jsou zapotřebí další klinické testy.

Květen 1974 – Advokát, Jim Turner (obhájce spotřebitelů zodpovědný za stažení cyklamátu z trhu) se setkává se zástupci GD Searle k prodiskutování studie DR. Olneye z roku 1971, která dokazuje, že Aspartam, respektive kyselina asparagová způsobuje myším kojencům díry v mozku.

26. červenec 1974 – FDA schvaluje omezené použití Aspartamu v suchých potravinách.

Srpen 1974 – Advokát Jim Turner a Dr. John Olney podali první námitky proti schválení Aspartamu.

24. března 1976 – Advokát Turner a Dr. Olney svým návrhem zahajují vyšetřování FDA použití laboratorních postupů výrobce Aspartamu, GD Searle. Při vyšetřování se zjistí nedostatečné postupy a manipulace výsledků testů společnosti GD Searle, výrobce Aspartamu. Vyšetřovatelé uvádějí, že nikdy neviděli tak nedostatečné postupy testování jako v tomto případě.

10. 1. 1977 – FDA formálně zažádá o vyšetřování s velkou porotou s cílem zjistit, zda GD Searle vědomě zkreslovala výsledky testů týkající se bezpečnosti Aspartamu. Stane se tak poprvé v historii FDA, kdy je výrobce vyšetřován.

26. ledna 1977 – Zatímco je vyšetřování v plném proudu, tak advokátní kancelář Sidley & Austin, která zastupuje GD Searle začíná jednat s prokurátorem U.S. Attorney’s office (Americká advokátní kancelář, která je součástí ministerstva spravedlnosti federální vlády Spojených států, pozn. redakce) Samuelem Skinnerem mající na starosti vyšetřování.

8. 3. 1977 – GD Searle si najme nového generálního ředitele Donalda Rumsfelda. Bývalého člena kongresu a bývalého ministra obrany.

1. 7. 1977 – Samuel Skinner opustí U.S. Attorney’s office a nastupuje do advokátní kanceláře společnosti GD Searle. (viz 26.ledna)

1. 8. 1977 – Zpráva vyšetřovatelů FDA konstatuje, že během testů společnosti GD Searle zemřelo 98 zvířat ze 196. Na těchto 98 zvířatech nebyli podrobeny lékařské pitvy, nebo až v pozdějším termínu. V některých případech rok i více po jejich smrti. Např. potkan, jehož nahlásili mrtvého, pak živého a to několikrát po sobě s nálezy nádorů a výrůstků i u dalších zvířat, které nebyly ve zprávě předložené GD Searlem vládní agentuře FDA vůbec předloženy.

8. 12. 1977 – U.S. Attorney’s office reaguje na Skinnerovu rezignaci a zastavuje vyšetřování společnosti GD Searle.

1. 6. 1979 – Vládní organizace FDA zveřejnila na úřední desce rozhodnutí o bezpečnosti Aspartamu, který je také známý pod obchodním označením NutraSweet.

30. září 1980 – Při vyšetřování NutraSweetu se dospělo k názoru, že k jeho schválení o jeho bezpečnosti v potravinářském průmyslu je zapotřebí dalších testů.

Leden 1981 – Donald Rumsfeld, generální ředitel společnosti GD Searle uvádí na meetingu společnosti, že vytvoří velké úsilí ke schválení Aspartamu a že k tomu spíše využije své politické kontakty z Washingtonu než vědecké výzkumy. Schválení Aspartamu by chtěl zvládnout ještě v průběhu roku.

21. ledna 1981 – Ronald Reagan se stává prezidentem Spojených států. V Reaganově týmu působí také Donald Rumsfeld, generální ředitel společnosti GD Searle. Dr. Arthur Hull Hayes Jr. se stává novým komisařem FDA.

Březen 1981 – Nový FDA komisař má přezkoumat proces vyšetřování Aspartamu.

19. května 1981 – Tři ze šesti vědců FDA, kteří byli zodpovědní za kontrolu nádorů na mozku způsobené Aspartamem, Dr. Robert Condon, Dr. Satya Dubey a Dr. Douglas Park nedoporučují díky nespolehlivým testům GD Searlu jeho schválení.

15. července 1981 – V jednom ze svých prvních oficiálních úkonů se Dr. Arthur Hayes Jr., jakožto nový komisař FDA, kdy ignoruje doporučení svého interního týmu FDA, veřejně schvaluje NutraSweet v suchých potravinářských produktech. Hayes tvrdí, že byl Aspartam podroben pečlivému a opakovanému přezkoumání a navrhovaný způsob používání je bezpečný.

15. října 1982 – FDA oznámila, že GD Searle podal žádost, která by měla schválit Aspartam jako sladidlo v sycených a jiných nápojích.

1. 7. 1983 – Národní Nealko asociace (NSDA) žádá FDA oddálení schválení Aspartamu a jeho přidání do sycených nápojů až do dalšího testování, protože je Aspartam v tekuté formě velmi nestabilní. Důvodem je fakt, že při zahřátí nápojů/tekutin nad 85 °C, které obsahují Aspartam vznikají toxiny formaldehyd a DKP.

8. 7. 1983 – Národní Nealko asociace (NSDA) vypracuje námitku proti konečnému rozhodnutí, která umožňuje používání Aspartamu v sycených nápojích a sirupech. Asociace tvrdí, že GD Searle prozatím neposkytl žádné jistoty ohledně bezpečnosti Aspartamu pro používání v nealkoholických nápojích.

8. 8. 1983 – Advokát spotřebitelů, Jim Turner a Dr. Woodrow Monte – ředitel pro potravinářskou vědu a výživu Arizona State University – podali žalobu na FDA s námitky proti schválení Aspartamu na základě nevyřešených bezpečnostních otázek.

Září 1983 – FDA komisař Hayes rezignuje. Jeho odstoupení z funkce souvisí s veřejnou diskuzí o jeho neoprávněných letech na palubě letounu patřící společnosti General Foods (významný odběratel NutraSweetu). Společnost Burson-Marstellers (další významný odběratel NutraSweetu), která působí pro GD Searle jako poradce pro PR (public relation) si Hayese okamžitě najímá jako svého vedoucího vědeckého poradce.

Podzim 1983 – První sycené nápoje s obsahem Aspartamu se začínají prodávat spotřebitelům.

Listopad 1984 – Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) Vyhodnocuje stížnosti spotřebitelů týkajících se používání Aspartamu.

3. 11. 1987 – První zasedání na zkoumání ochrany a zdraví NutraSweetu (Aspartamu).

Zdroj

Komentáře:

Loading...

Webový portál Svethostingu.info ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.